ჩვენი კომპანია 2005 წლიდან გადაერთო ბლოკ-კონტეინერების წარმოებაზე. ამ დროის განმავლობაში შევიძინეთ დიდი გამოცდილება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ვაწარმოოთ მაღალი ხარისხის პროდუქცია დაბალ ფასებში. 

 

ბლოკ-კონტეინერების დამზადების დროს ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ დამკვეთის სურვილებს. 

ჩვენ შეგვიძლია შევასრულოთ ნებისმიერი სახის და სირთულის სამუშაოები (დაკვეთები). 

 

ბლოკ-კონტეინერის დამზადების დროს ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე სამშენებლო მასალებს და ტექნოლოგიებს. ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ დამკვეთს სასურველი პროდუქტის სწორად და ეკონომიურად შერჩევაში,რომელიც მორგებული იქნება მის მოთხოვნებზე.

 

ჩვენი კომპანია დღეისათვის ერთადერთია საქართველოში, რომელიც უშუალოდ აწარმოებს მობილური 

შენობების პროექტირებას, დამზადებას და გაყიდვას.